Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

uitnodiging Jaarvergadering

terug naar overzicht

Vrijdag, 4 januari 2019

Vrijdag 11 Januari is weer de jaarvergadering voor alle leden van Willem Barendsz Lottum.


Uitnodiging Jaarvergadering 2018

Vrijdag 11 Januari 2019, aanvang 20.00 uur in café “Den Hook”
U wordt ontvangen met koffie en vlaai.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag 2018.
4. Verslag situatie huidig viswater en toekomstige nieuwe locatie
5. Bestuursverkiezing: Er is dit jaar niemand periodiek aftredend.
Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
6. Contributie en verkoop vergunningen.
7. Financieel verslag 2018
8. Verslag van de kascommissie en benoeming 2 kascontrole leden.
9. Maasoever + boothelling
10. Verslag wedstrijdcommissie
11. Verslag jeugdcommissie.
12. Rondvraag/mededelingen.
13. Sluiting door de voorzitter.

Kienavond en prijsuitreiking koningsvissen.

Vrijdag 18 januari 2019
is het jaarlijks kienen en prijsuitreiking van het koningsvissen 2018 in café “Den Hook”.
Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de jaarvergadering en het Kienen zijn de Vispassen ook te verkrijgen.