Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Extra ledenvergadering

terug naar overzicht

Vrijdag, 14 juni 2019

11 Juli is er een extra ledenvergadering waar de leden hun goedkeuring kunnen geven over de aanstaande fusie.

Beste leden hsv Willem Barendsz Lottum en beste leden hsv Eendracht Broekhuizenvorst

In de laatste mail van 24 mei jongstleden hebben we jullie al uitgenodigd voor de extra ledenvergadering van Donderdag 11 Juli 2019. Tijdens deze vergadering willen we aan de leden van beide verenigingen vragen om akkoord te gaan met het fusievoorstel en de nieuwe statuten. We volgen daarin uiteraard de wettelijke stappen. De huidige statuten van onze beide verenigingen zijn niet gelijk, daar dienen we rekening mee te houden.

HSV Eendracht:
Artikel 20: de vergadering dient met een oproepingstermijn van 1 maand te worden uitgeschreven. Het fusievoorstel en de nieuwe statuten moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering ter inzage voor de leden liggen. Het besluit tot fusie moet genomen worden met een meerderheid van 2/3de van de stemmen in een vergadering waarin 2/3de van de leden aanwezig is (is geen 2/3de aanwezig, dan moet binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden gehouden en daarin kan ongeacht het aantal aanwezigen besloten worden, mits met 2/3de van de stemmen).


HSV Willem Barendsz:
Artikel 20: de vergadering dient met een oproepingstermijn van tenminste 7 dagen (dit vloeit voort uit de wet) te worden uitgeschreven. Het fusievoorstel en de nieuwe statuten moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering ter inzage voor de leden liggen. Het besluit tot fusie moet genomen worden met een meerderheid van 2/3de van de stemmen.


Het fusievoorstel en de nieuwe statuten liggen ter inzage vanaf Donderdag 4 Juli bij Rens Slavenburg. Lage Lei 55, 5944CN Arcen

De aanvang van deze ledenvergadering is om 19.30 uur, locatie café Dn Hook Lottum.
De agenda is als volgt :
1 Opening en welkomstwoord door de voorzitter,
2 Vaststellen van benodigd aantal aanwezige leden.

Indien er niet voldoende leden aanwezig zijn om de stemming te mogen uitvoeren word de vergadering gesloten.
Vervolgens word er een korte pauze gehouden en zal een nieuwe vergadering geopend worden.
Indien er wel voldoende leden aanwezig zijn gaan we direct verder met agendapunt 3 uit de tweede agenda.

Agenda 2 is dan als volgt :
1 Opnieuw opening door de voorzitter
2 Opnieuw vaststellen van benodigd aantal aanwezige leden.
3 Uitleg over stemprocedure, en vervolgens stemming door leden Willem Barendsz en door leden Eendracht apart achter elkaar.
4 Verder stappen fusie bespreken.
5 Tussenstand nieuwe locatie
6 Update website en logo
7 Rondvraag
8 Afsluiting

Namens Bestuur
Willem Barendsz & Eendracht