Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Op het Lottums Schuitwater is de visserijwet van toepassing. Onderstaand de bijzondere bepalingen voor het vissen aan het Lottums Schuitwater geldig vanaf 1 januari 2014. Indien men in overtreding is met één van de onderstaande bepalingen wordt men geacht zonder vergunning te vissen.

1. Elke visser dient in het bezit te zijn van een geldige visvergunning van vermelde visclub en van de wettelijk voorgeschreven vergunning en / of bijdrage bewijzen.
2. Vispas en / of vergunningen dienen direct, op verzoek aan bevoegde instanties als Politie, bestuursleden, BOA’s en controleurs te worden getoond.
3. Bij een niet strikte naleving van de voorschriften en / of aanwijzingen van de bevoegde personen volgt intrekking van de vergunning.
4. Het is verboden om te vissen met meer dan 2 hengels.
5. Personen beneden de leeftijd van 14 jaar mogen zonder geleide van volwassenen niet de oever aan de oostzijde
( achterkant van het Schuitwater ) betreden.
6. Het is verboden de beplanting te beschadigen, te vertrappen of te vernielen.
Laat geen afval achter. Dus ook geen defecte snoeren. Deponeer dit in de afvalbakken.
7. Voerbeperking: Men mag niet meer dan 300 gram droog voer in bezit hebben.
8. Op snoek en snoekbaars mag met één hengel gevist worden vanaf 1 oktober tot 1 maart.
9. Het gebruik van een leefnet is verboden, behalve bij de vereniging (mede) georganiseerde wedstrijden dan is de leefnetcode van toepassing. (zie informatiebord )
10. Voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod.
11. U bevindt zich in een natuurreservaat, derhalve is het niet toegestaan om spelende muziekinstrumenten of radio’s bij zich te hebben, is het niet toegestaan honden te water te laten, en is het niet toegestaan zich op te houden van een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsondergang.
12. In alle gevallen waarin deze vergunning niet voorziet beslist het bestuur. Voor klachten kan men zich schriftelijk, mondeling of via e-mail wenden tot het bestuur.