Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Over ons

HOE HET OOIT BEGON

Oprichting Visclub Willem Barendsz.

Tijdens het sorteren van fruit in de veilingloods aan de Horsterdijk bij Sir Hendrix kwam ter sprake dat de pachter van het schuitwater ( eigenaar van de veiling ) had gezegd dat hij de pacht niet wilde verlengen. Om voor de Lottumse vissers een eigen viswater te kunnen krijgen werd afgesproken om te trachten via het oprichten van een vereniging de visrechten op het Schuitwater te krijgen. Het initiatief werd genomen door de sorteerders en de keurmeester, nl. : Grad Gommans, Th Peeters, Th. Gommans, Jan Hoeijmakers en Jan Hendrix.

Zij zouden enkele visvrienden benaderen en bijeenkomen op 6 november 1950 bij Frans van Dijk ( Flisse Frens) De volgende 11 personen waren aanwezig.Thei Gommans, Grad Gommans, Thei Peeters, Jan Hoeijmakers, Jan Hendrix, Jeu Huijs, Hay Rutten, Jac. Vergeldt, M. Wilmsen, Handje vd Brandt en Frans Maessen. (Jac Vergeldt en Jeu Huijs hadden het visrecht op de maas) Als bestuur werd gekozen, Thei Gommans vz, Jan Hendrix secr. Grad Gommans, Thei Peeters en Jan Hoeijmakers als bestuursleden.

Afgesproken werd om contact op te nemen met de gemeente voor het pachten van het schuitwater, en om ook de statuten op te stellen om Koninklijke goedkeuring te verkrijgen omreden dat de vereniging rechtspersoonlijkheid moest hebben voor het aangaan van de verschillende verbintenissen. Tevens werd de datum voor de volgende vergadering afgesproken welke gehouden zou worden op 4 december 1950. Intussen zou bekend gemaakt worden dat de nieuwe leden kunnen toetreden.

Het secretariaat werd waargenomen van de oprichting tot 1960 door Jan Hendrix, die daarna tot 1967 bestuurslid bleef. Vanaf 1961 werd het secretariaat waargenomen door Piet v Soest in de Hoofdstraat. (Tevens het depot van Maurits artikelen) Jammer dat van de administratie veel verloren is gegaan. Van de oprichters vergadering en notulen alsmede de ledenlijsten van 1950, 1951 en 1953 19 leden en de lijst van 1958 aanwezig. De oude schriften vermelden de finacieele verslagen t/m 1972. Vermeldenswaard is wel dat wij bij ons ledenbestand mochten inschrijven de bemanning van de "Nachtjager" van het vliegveld Venlo. nl Heinz Molsberger en Emil Hartfil (kwamen met volkswagen) en Heinrich Rylski de boordschutter ( op de motorfiets) Een van de vele successen was een eerste prijs Korps met concoursvissen te Milsbeek. Helaas zijn van de oprichters nog maar 2 in levenen is er niemand te vinden die onafgebroken 50 jaar lid is geweest. Het mag best gevierd worden dat zulke sportvereniging 50 jaar heeft kunnen voortbestaan, een bewijs te meer dat deze vrijetijds besteding voor vele een goede zaak is.
Aldus Jan Hendrix tijdens het 50 jarig bestaansfeest in 2000.