Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV Willem Barendsz Lottum

HSV Willem Barendsz is gevestigd te Lottum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164359. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Willem Barendsz verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Willem Barendsz verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van bij HSV Willem Barendsz .
b. U deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


Uw aanmelding wordt gekoppeld aan de ledenadministratie van via Sportvisserij Nederland gevestigd in de Bilt.
Sportvisserij Nederland faciliteert de ledenadministratie voor hsv Willem Barendsz middels een online landelijk hengelsport ledenregistratiesysteem
Hsv Willem Barendsz is aangesloten en geregistreerd als hengelsportvereniging bij Sportvisserij Nederland in dit landelijk hengelsport ledenregistratiesysteem.
Uw lidmaatschapsaanmelding met de door u opgegeven persoonsgegevens wordt geregistreerd in deze landelijke ledenadministratie voor sportvisserij in Nederland en uw gegevens worden daarin gekoppeld aan HSV Willem Barendsz gevestigd te Lottum. Enkele functionarissen die zijn aangesteld in het dagelijks bestuur van hsv Willem Barendsz hebben via beveiligde aanmeldingsmethodes toegang tot dit online ledenadministratiesysteem.
Lidmaatschapsaanmeldingen kunnen alleen via een inschrijving met een zogenaamd Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) dat verkrijgbaar is via het secretariaat van hsv Willem Barendsz of via een vaste verkoop locatie die door Willem Barendsz daarvoor gevraagd is. Een back-up van de ledenadministratie word bij het secretariaat van Willem Barendsz. Deze back-up wordt bewaard op één lokale PC die eigendom is van de secretaris van Willem Barendsz, waar via beveiligde aanmeldingsmethodes toegang tot deze back-up kan worden verkregen. Een werkmap met verzamelingen van E-mail adressen word via het online GOOGLE-MAIL programma bewaard. Deze
e-mail account welke is aangemaakt speciaal voor mailing namens en voor Willem Barendsz bewaard enkel de E-mail adressen. Dit is via beveiligde aanmeldingsmethodes te openen.
(Oud) bestuursleden van Willem Barendsz zijn op 28-05-2018 via email gevraagd om in het verleden verkregen gegevens welke nog elders bewaard worden, mbt de privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwijderen.


1.2 HSV Willem Barendsz verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. Contributie, betaalstatus, betaaldatum, en betaalmethode;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 HSV Willem Barendsz kan deze gegevens gebruiken om:

• ledenadministratie
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Willem Barendsz via telefoonnummer 06-20131141 of per e-mail: willembarendszsecretaris@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Willem Barendsz persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Willem Barendsz met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Willem Barendsz.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Willem Barendsz zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


3.2 HSV Willem Barendsz treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 HSV Willem Barendsz kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland gevestigd in de Bilt, dit is de landelijke overkoepelende hengelsportorganisatie.
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties;
• verwerkers van Hengelsportvereniging Willem Barendsz (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Willem Barendsz verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Willem Barendsz daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Melderslo, Mei 2018